Προσφορά

Ανατομία της κίνησης

Εισαγωγή στην ανάλυση των κινήσεων του σώματος

22,40 

This item is available
Dimensions 17 × 24 cm
Author


Επιστημονική επιμέλεια

ISBN

978-960-278-190-6

Language

Pages

320

Publisher

Σαλτο

Εξώφυλλο

Βάρος

617

share
Share via Viber

Ανατομία της κίνησης

Description

Description

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ είναι μια δυναμική, ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μελέτη των σωματικών δομών του μυοσκελετικού συστήματος και στη λειτουργική σχέση τους με τις κινήσεις του ανθρώπινου σώματος. Με σαφές και περιεκτικό κείμενο και περισσότερα από 1000 σκίτσα, η συγγραφέας ξεναγεί τον αναγνώστη στους μυς, τα οστά, τους συνδέσμους και τις αρθρώσεις των χεριών, των ποδιών και του κορμού.

Σε όλο το βιβλίο, η προσοχή εστιάζεται στην ανατομία,  ως προς τη λειτουργική της σχέση με τις πραγματικές κινήσεις του σώματος, στην άσκηση και σε άλλες δραστηριότητες. Στη φυσιοθεραπεία, οι κινήσεις του σώματος αναλύονται τόσο σε σχέση με τη νευροφυσιολογία όσο και με τη μηχανική, γεγονός που επιτρέπει καλύτερη κατανόηση των πραγματικών μηχανισμών της άσκησης.

Από τη δουλειά της με το χορό και τη φυσιοθεραπεία, η συγγραφέας ανέπτυξε μία καινοτόμο μέθοδο για τη διδασκαλία των σωματικών δομών της ανατομίας σε σχέση με την κίνηση.

 Εισαγωγή
Ανατομική θέση
Επίπεδα κίνησης
Άλλοι ανατομικοί όροι αναφοράς
Ο σκελετός
Τα οστά
Οι αρθρώσεις
Ο χόνδρος
Ο αρθρικός θύλακος
Οι σύνδεσμοι
Οι μύες
Ελαστικότητα των μυών
Μορφολογικά χαρακτηριστικά των μυών
Τα είδη των μυϊκών συσπάσεων

Ο κορμός
Μορφολογία του κορμού
Οι κινήσεις του κορμού
Η σπονδυλική στήλη
Οι σπόνδυλοι
Πως συνδέονται οι σπόνδυλοι
Οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης
Οι κινήσεις των σπονδύλων
Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι λειτουργούν σαν αμορτισέρ
Η πύελος ή πυελική ζώνη
Τα οστά της λεκάνης
Ο κόκκυγας
Το σχήμα της πυέλου – παραλλαγές
Οι δύο ζώνες (θωρακική και πυελική)
Το ιερό οστούν
Η ιερολαγόνια άρθρωση
Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης
Η οσφυοϊερή άρθρωση
Η θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
Ο θώρακας (θωρακικός κλωβός)
Η θωρακοσφυϊκή άρθρωση
Η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
Η ινιακή περιοχή του κρανίου
Το ινιακό οστούν
Ο άξονας και οι ενώσεις του με τον άτλαντα

Οι μύες του κορμού προσφύονται σε μεγάλο αριθμό οστών
Οι οπίσθιοι μύες του κορμού και του αυχένα
Οι εν τω βάθει αυχενικοί μύες
Οι οπίσθιοι μύες του κορμού και του αυχένα (συνέχεια)
Οι πρόσθιοι και πλευρικοί αυχενικοί μύες
Οι αναπνευστικοί μύες
Οι οπίσθιοι μύες του κορμού
Οι κοιλιακοί μύες
Το πυελικό διάφραγμα
Η κοιλιακή κοιλότητα
Το διάφραγμα και η κοιλιακή χώρα κατά την αναπνοή

Ο ώμος
Μορφολογία του ώμου
Οι κινήσεις του ώμου
Η κλείδα
Η στερνοκλειδική άρθρωση
Η ωμοπλάτη
Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση
Οι κινήσεις της ωμοπλάτης
Το βραχιόνιο οστούν
Η γληνοβραχιόνια άρθρωση
Οι μύες του ώμου προσφύονται σε μεγάλο αριθμό οστών
Οι μύες του ώμου
Οι μύες που ενεργούν στις κινήσεις της ωμοπλάτης
Οι μύες της ωμοβραχιόνιας άρθρωσης
Οι μύες που συμμετέχουν στις κινήσεις του βραχίονα

Ο αγκώνας
Μορφολογία του αγκώνα και του αντιβραχίου
Οι κινήσεις του αγκώνα
Η κερκίδα και η ωλένη
Ο αγκώνας: τα οστά και οι αρθρικές επιφάνειες κατά την κάμψη – έκταση

Ο αρθρικός θύλακος
Τα οστά του αγκώνα
Οι μύες της κάμψης – έκτασης του αγκώνα προσφύονται σε μεγάλο αριθμό οστών
Οι μύες της κάμψης – έκτασης του αγκώνα
Οι μύες της έκτασης του αγκώνα
Πρηνισμός – υπτιασμός
Ο αγκώνας και τα οστά του αντιβραχίου κατά τον πρηνισμό – υπτιασμό
Η κάτω κερκιδωλενική άρθρωση
Τύποι πρηνισμού – υπτιασμού
Οι μύες του πρηνισμού – υπτιασμού
Οι μύες του υπτιασμού συνδέονται σε τέσσερα οστά

Ο καρπός & η άκρα χείρα
Οδηγά σημεία
Τα οστά
Οι κινήσεις του καρπού
Οι κινήσεις των δακτύλων
Τα οστάρια του καρπού
Οι αρθρώσεις του καρπού
Συνδεσμολογία
Οι αρθρώσεις του καρπού: οι κινήσεις
Τα μετακάρπια και οι φάλαγγες
Οι καρπομετακαρπικές αρθρώσεις
Οι μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις
Οι μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις
Οι μύες του καρπού και του χεριού προσφύονται σε μεγάλο αριθμό οστών
Οι μύες που κινούν τον καρπό
Οι καμπτήρες μύες των δακτύλων
Οι εκτείνοντες μύες των δακτύλων
Οι αυτόχθονες μύες που κινούν την άκρα χείρα
Η στήλη του αντίχειρα, τραπεζομετακάρπια άρθρωση
Οι κινήσεις του αντίχειρα
Οι ίδιοι μύες του αντίχειρα
Οι εξωγενείς μύες του αντίχειρα

Το ισχίο & το γόνατο
Μορφολογία του ισχίου και του γόνατος
Οι κινήσεις του ισχίου
Το μηριαίο οστούν
Η άρθρωση του ισχίου

Πως η κεφαλή του μηριαίου εφαρμόζει
στην κοιλότητα της κοτύλης
Παραλλαγές
Ο θύλακος και οι σύνδεσμοι
Οι κινήσεις του ισχίου
Οι κινήσεις του γόνατος
Στην άρθρωση του γόνατος συμμετέχουν τρία οστά
Οι επιφάνειες της άρθρωσης του γόνατος
Πώς οι μηριαίοι κόνδυλοι κινούνται
Οι μηνίσκοι
Οι κινήσεις των μηνίσκων σε σχέση με την κίνηση του γόνατος
Ο θύλακος και οι σύνδεσμοι του γόνατος
Οι χιαστοί σύνδεσμοι
Οι σύνδεσμοι του γόνατος
Οι λειτουργίες των συνδέσμων
Η αυτόματη στροφή του γόνατος
Η επιγονατίδα
Οι μύες του γόνατος και του ισχίου προσαρτώνται σε πολλά οστά
Οι μύες του ισχίου
Ο απιοειδής μυς
Ο τετράγωνος μηριαίος μυς
Ο έσω θυροειδής μυς
Οι δίδυμοι μύες του ισχίου
Ο έξω θυροειδής μυς
Ο μείζων ψοΐτης μυς
Ο λαγόνιος μυς
Ο μικρός γλουτιαίος μυς
Ο μέσος γλουτιαίος μυς
Οι μύες του ισχίου και του γόνατος
Οι κύριες κινήσεις των οπίσθιων μηριαίων
Οι προσαγωγοί μύες του ισχίου
Οι μύες του γόνατος
Οι ενέργειες των μυών
Οι κινήσεις των μυών του ισχίου και του γόνατος κατά τη βάδιση

Η ποδοκνημική & ο άκρος πους
Οδηγά σημεία
Η διάταξη των οστών του ποδός
Οι κινήσεις του γόνατος
Τα οστά του ποδιού
Οι αρθρώσεις του αστραγάλου: αρθρικές επιφάνειες
Η κινητικότητα του αστραγάλου

Η σταθερότητα του αστραγάλου
Ο αστράγαλος και η πτέρνα
Η αστραγαλοπτερνική διάρθρωση
Τα πρόσθια οστά του ταρσού
Η άρθρωση του ταρσού
Οι σύνδεσμοι του ταρσού
Τα μετατάρσια και οι φάλαγγες
Οι ταρσομετατάρσιες αρθρώσεις
Οι μεταταρσιοφαλαγγικές και μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις

Οι σύνδεσμοι και οι θύλακες
Οι μύες της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα προσφύονται σε μεγάλο αριθμό οστών
Οι αυτόχθονες (ενδογενείς) μύες
Οι πελματιαίοι μύες
Οι πρόσθιοι ετερόχθονες (εξωγενείς) μύες
Οι ετερόχθονες (εξωγενείς) μύες του ποδός
Οι οπίσθιοι ετερόχθονες (εξωγενείς) μύες
Οι ενέργειες των μυών της ποδοκνημικής άρθρωσης
Η σταθερότητα της ποδοκνημικής άρθρωσης
Η ποδική καμάρα
Οι ενέργειες των μυών στον αστράγαλο και το πόδι κατά τη βάδιση

Ευρετήριο

Additional information

Dimensions 17 × 24 cm
Author


Επιστημονική επιμέλεια

ISBN

978-960-278-190-6

Language

Pages

320

Publisher

Σαλτο

Εξώφυλλο

Βάρος

617